Tankötelezettséggel kapcsolatos tudnivalók

Kedves Szülők!

Itt tesszük közzé a 2021/2022. nevelési évben esedékes iskolakötelezettséggel kapcsolatos információkat. kérjük, olvassák el figyelmesen, további kérdés esetén forduljanak az óvodapedagógusokhoz, vagy az óvodavezetőhöz!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét a nevelési év végéig elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról – a szülő kérelme alapján – 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. A szülői kérelem benyújtására az iskolakezdés évében, január 15-éig van lehetőség. Abban az esetben, ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

A kérelem benyújtására vonatkozó részletes tájékoztatás a Hivatal honlapján, a https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa oldalon található.

Tehát:

1. Minden gyermek, aki 2021.08.31-g betölti a 6. életévét, tankötelessé válik.

2. A szülők joga eldönteni, hogy szeretnék-e még egy évig óvodába járatni gyermeküket. Ha nem, akkor csupán a megjelölt beiratkozási időpontban jelentkezniük kell a választott iskolában, más teendőjük nincs.

3. Amennyiben korainak tartják gyermekük számára az iskolakezdést, 2021. 01.01 és 2021.01.15 között kérelmet nyújthatnak be az Oktatási Hivatalhoz a fenti linken elérhető útmutató alapján. A kérelem megfogalmazása, indoklása a szülő joga és feladata. A kérelemben megfogalmazottak alátámasztására kérhetnek óvodapedagógusi szakvéleményt. A beadott kérelmeket az Oktatási hivatal bírálja el, hoz döntést. a döntésről értesíti az óvodát

4. A gyermek iskolakészültségének megállapítása vagy a tankötelezettség megkezdése alóli felmentés javaslata céljából nem kérhető, nem kezdeményezhető a pedagógiai szakszolgálatoknál. 

5. A sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek esetében az adott nevelési év (2020.) szeptember 1. és január 15. napja között elvégzett vizsgálatai alapján kiadott  szakértői véleménynek tartalmaznia kell a tankötelezettség teljesítésének következő tanévtől történő megkezdésére vagy további egy év óvodai nevelésre vonatkozó javaslatot. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ezta tényt az óvoda rögzíti a központi nyilvántartásban, a szülőnek további teendője nincs.

Ha a szakértői bizottsági szakvélemény a gyermek esetében nem áll rendelkezésre, az Oktatási Hivatalhoz 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet kérelmet benyújtani.