Járványügyi szabályok szeptember 1-től

 

 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA által kiadott

 

 INTÉZKEDÉSI TERV

A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

alapján vezetői hatáskörömben eljárva a Kék Elefánt Evangélikus Óvodában 2020-09-01-től az intézmény házirendjét kiegészítő alábbi szabályok bevezetését rendelem el:

 

1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

-  Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.

- A szülői értekezleteken a résztvevők elhelyezésekor a 1,5 méteres védőtávolságot be kell tartani, a szájat és orrot eltakaró maszk viselése az előadón kívül mindenkinek kötelező. Érkezéskor a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használatát kérjük.

- A szülők és a gyermekek közös részvételével zajló rendezvényeket zárt térben nem szervezünk.  A szabad térben megtartott rendezvényeken a 1,5 méteres védőtávolság betartása és a maszk viselete kötelező.

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN MEGHOZOTT SZABÁLYOK

- Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét, gyermekek alaposan mossanak kezet.

- A gyermekeken és a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó dolgozókon kívül mindenkinek kötelező az óvoda épületében az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

- A szociális helyiségekben kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.

- A gyermekek az óvoda által biztosított saját, jellel ellátott textil törölközőjüket használhatják, amelynek gépi fertőtlenítő mosását a dajkák végzik.

- A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak a pedagógusoktól, ennek betartatásában a nevelő, oktató munkát segítő munkatársak is részt vesznek.

- A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

- A személyes higiénés szabályok rögzítése érdekében kérjük a szülőket az óvodai gyakorlat otthoni alkalmazására!

3. A GYERMEKEK HIÁNYZÁSÁNAK KEZELÉSE

 

  • Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

 

  • A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. Ezek részletesen az óvoda házirendjében megtalálhatók.

 

4. TEENDŐK BETEG GYERMEK ESETÉN

 

  • Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A szülőt/gondviselőt értesítjük, aki ezt követően feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el.
  •  Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozót kell értesíteni. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
  • A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
  •  Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, ilyen esetben a kezelőorvos által javasolt intézkedésekről szóló szakvéleményt kérjük az óvodában bemutatni!

Kérjük a szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak!

 Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.

Hatályos 2020.09.01-től

 

2020. 08. 29.

Horváth Henriette Krisztina

Óvodavezető