Járványügyi szabályok október 1-től

 

INTÉZKEDÉSI TERV

 Kék Elefánt Evangélikus Óvoda

  Készült az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA által kiadott INTÉZKEDÉSI TERV  A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL, valamint a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről alapján

  

1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

-  Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.

- Az óvoda működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

Az a gyermek vagy dolgozó, aki bármilyen betegséggel otthon marad, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyimegfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni!

Az intézmény területére kizárólag az óvodában foglalkoztatott személy, az intézményben szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személy, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy, a gyermek, a gyermeket kísérő nagykorú személy léphet be.

A gyermeket az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy

az intézmény területére a kijelölt testhőmérséklet-mérési pontig beléphet, amennyiben az orrot és szájat is eltakaró maszkot visel.

A testhőmérséklet mérése a gyermeket kísérő személyen kívül mindenkinek kötelező. Akinek a hőmérséklete eléri a 37,8 Co-ot, azt el kell különíteni, majd 15 perc elteltével meg kell ismételni a mérést. Amennyiben az ismételt mérés eredménye eléri a megadott határértéket, az óvoda területét el kell hagynia a személynek.

Az óvodában három testhőmérséklet-mérési pontot jelöltünk ki az öltözőkben. A csoportszobák előtti térbe valamint az óvoda egyéb területére, helyiségeibe a kísérő nem léphet be. Az öltözőben csoportonként egy családhoz tartozó gyermekek és kísérőjük tartózkodhat egy időben reggel érkezéskor és délután távozáskor is. Az óvoda területén csak a gyermek kíséretéhez szükséges ideig tartózkodhatnak a kísérők!

 

A gyermekéért érkező szülő a csoportszobák udvarra néző, üveges ajtajánál jelezze érkezését, ezután gyermeke csoportjának öltözőjében várja meg a gyermeket!

Kérjük, legkésőbb 9 óráig érkezzenek meg az óvodába! Későbbi érkezés esetén a személyzeti bejáratnál csengessenek, innen dolgozónk kíséri a gyermeket a mérési ponthoz, majd a csoportjába.

- A szülői értekezleteket kizárólag on-line csatornákon keresztül tartjuk meg. A pedagógusokkal is ilyen módon biztosítunk lehetőséget a kapcsolattartásra, konzultációra. A

- A szülők és a gyermekek közös részvételével zajló rendezvényeket nem szervezünk. 

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN MEGHOZOTT SZABÁLYOK

- Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét, gyermekek alaposan mossanak kezet.

- A gyermekeken és a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó dolgozókon kívül mindenkinek kötelező az óvoda épületében az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése és a 1,5 méteres védőtávolság megtartása.

- A szociális helyiségekben kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.

- A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak a pedagógusoktól, ennek betartatásában a nevelő, oktató munkát segítő munkatársak is részt vesznek.

- A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

- A személyes higiénés szabályok rögzítése érdekében kérjük a szülőket az óvodai gyakorlat otthoni alkalmazására!

- A gyermekek napirendjét, tevékenységeit úgy kell megszervezni, hogy a szoros testi kontaktus lehetőleg elkerülhető legyen a gyermekek között. Különösen fontos a rugalmas, folyamatos napirend alkalmazása.

-  Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

- A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében napi többszöri fertőtlenítő takarítást kell végezni a csoportszobákban, a mosdókban, öltözőkben, folyosókon, illetve szükség szerint az alkalmanként használt helyiségekben.

- A kézzel gyakran érintett felületeket (ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, villany- és egyéb kapcsolók, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületeket naponta, illetve szükség esetén gyakrabban, vírusölő hatású szerrel kell fertőtleníteni.

- A takarítás, fertőtlenítés részben az óvoda nyitvatartási idején kívüli időben történjen, a nyitvatartási időben akkor, amikor a helyiségben gyermekek nem tartózkodnak.

- A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszközt biztosítunk, ennek viselése kötelező.

-  Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, csoportszobákra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

- A délutáni pihenő ideje alatt biztosítani kell a fektetők megfelelő távolságát egymástól a fektetők közé helyezett székkel.

- Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét naponta fertőtleníteni kell.

3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

- Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres, tevékenységek közötti gyakori fertőtlenítésére.

- Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

- Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.

- Az étkeztetésnél az ételek osztását végző dolgozók számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szer használata és maszk viselése kötelező.

4. ÓVODA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

- Az óvodai szűrővizsgálatok és az óvoda-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

- A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az óvodaorvos folyamatos együttműködését.

- A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.

-  Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén  biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

-  Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedéseket megtesszük, mely egyidejűleg a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel egészül ki.

5. A GYERMEKEK HIÁNYZÁSÁNAK KEZELÉSE

 

- Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Az erről szóló határozatot kérjük elektronikusan továbbítani az óvodavezető részére!

 

- A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. Ezek részletesen az óvoda házirendjében megtalálhatók.

 

6. TEENDŐK BETEG GYERMEK ESETÉN

 

- Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni az orvosi szobában egy dolgozó felügyelete mellett. A felügyeletet Májerné Gengel Diána, akadályoztatása esetén az óvodavezető vagy helyettese által kijelölt másik dolgozó látja el. A felügyelő felnőtt számára a maszk és védőkesztyű viselése kötelező.

Az óvodavezető, értesíti az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

 A szülőt/gondviselőt értesíti a gyermek óvodapedagógusa, tájékoztatja arról, hogy ezt követően feltétlenül meg kell keresnie telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el.

- Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozót kell értesíteni. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

- A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

 - Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, ilyen esetben a kezelőorvos által javasolt intézkedésekről szóló szakvéleményt kérjük az óvodában bemutatni!

7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉS ESETÉN

-A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a  tantermen  kívüli, digitális  munkarend  elrendelésére  vagy  visszavonására)  vonatkozó  javaslat felterjesztése  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  feladata. Amennyiben egy köznevelési intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát, valamint tankerületi intézmény esetén a tankerületet, minden egyéb köznevelési intézmény esetén a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hucímen  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériumát haladéktalanul tájékoztatni kell.

-Az NNK -a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületihivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján –az azonnali intézkedésekről az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

-A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 9CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség  esetén  az  adott  intézményben  vagy  település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet.  Az intézményben vagy azon belül meghatározott csoportokban az elérő munkarend határozott időre történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést  kap  arra,  hogy  térjen  vissza a  normál  munkarend  szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

- Amennyiben az Operatív Törzs az intézményben más munkarendet rendel el, azon gyermekek szüleinek, akik az óvodát nem látogathatják, online felületen osztják meg a pedagógusok az otthoni nevelést, fejlesztést segítő tartalmakat.

- A szülők támogatása érdekében gyermekfelügyeletet, étkeztetést biztosítunk.

8. KOMMUNIKÁCIÓ

Kérjük a szülőket, dolgozókat, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak!

A járvánnyal kapcsolatos óvodát érintő rendelkezésekről az óvodavezető jogosult felvilágosítást adni. Kérdés esetén hozzá kell fordulni!

 Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.

Hatályos 2020.10.01-től

 

2020. 09. 30.

Készítette: Horváth Henriette Krisztina

                         Óvodavezető