Álláslehetőség

 

A Kék Elefánt Evangélikus Óvoda pályázatot hirdet

német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:
határozott idejű  munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pécs, Enyezd út 1., Kék Elefánt Evangélikus Óvoda

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése, az iskolai életmódra és a közösségi életre való felkészítése az ÓNOAP- ra épülő pedagógiai program alapján. Kétnyelvű német nemzetiségi nevelés feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • Kiváló szintű játékba integrált személyiségfejlesztés, kommunikációs készség, csapatmunka

Jelentkezés módja:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló okirat, szakmai önéletrajz eddigi és jelenlegi munkaköreinek ismertetésével, motivációs levél
     

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Henriette Krisztina nyújt, a 06-20-363-2819 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton  Horváth Henriette Krisztina Óvodavezető részére a henriette.horvath@lutheran.hu címre
  • Postai úton  a 7632 Pécs, enyezd út 1. címre.

  •  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok után interjú az értesített pályázókkal, majd a pályázat eredményéről az interjún részt vett pályázót tájékoztatjuk a megadott elérhetőségen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 19.